Växlingskontor – två typer

Det finns två typer av växlingskontor: På den ena kan du enbart växla pengar till eller från utländsk valuta, och på den andra typen kan du skicka över pengar till andra personer, även i andra länder. I vissa fall är verksamheterna kombinerade med varandra.

Växlingskontoren som enbart växlar pengar kallas även valutakontor. De största är Forex och X-change som har filialer landet runt. Det finns även många små växlingskontor i de flesta städer, och de bedriver ofta valutaväxling i samband med någon annan verksamhet, till exempel en affär eller kiosk. De som sysslar med valutaväxling måste registrera sitt företag, rapportera sina stadgar till Bolagsverket och registrera sig hos Finansinspektionen.

De omfattas även av lagen 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (läs mer om lagen här) och är därmed skyldiga att uppnå kundkännedom, spara och granska informationen, och anmäla misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Dessa företag är inte under Finansinspektionens tillsyn, trots att det är där de är registrerade, vilket gör att Finansinspektionen inte kan ingripa på mot dessa företag hur som helst.

Den andra varianten av växlingskontor sysslar med penningöverföring. Många av dem omfattas av betaltjänstlagen då de accepterar kreditkort. Ett känt exempel är Western-union-ombud, men det finns en stor mängd mindre verksamheter runt om i landet. De har ungefär samma spridning som valutakontoren, med skillnaden att de kan drivas hemifrån och enbart ha kontakt med kunderna via telefon och internet. Detta medför vissa svårigheter med att kontrollera kundens identitet då affärerna sköts på distans. Men verksamheten är fortfarande skyldig att följa anti-penningtvättslagen och uppnå kundkännedom innan de utför en transaktion.

Det som krävs är i princip en dator med internetuppkoppling och en telefon i vissa fall, utöver det formella med att registrera företag och rapportera stadgar. Penningöverförare behöver dessutom, till skillnad från växlingskontor, ett tillstånd av Finansinspektionen och faller därmed under deras tillsyn. I vissa fall kan verksamheten ansöka om undantag från anmälningsplikten. I de fall verksamheten inte sköts på ett korrekt sätt kan Finansinspektionen ingripa, vilket kan resultera i böter eller i vissa fall att företaget måste upphöra med sin verksamhet.

Växlingskontor med valutaväxling eller penningöverföring används ofta i följande fall:

  • För att växla pengar till en utländsk valuta inför semestern, eller av turister som är på besök i landet
  • För att skicka pengar till släkt och vänner i utlandet
  • För att skicka pengar till sig själv som man kan ta ut på ett växlingskontor när man väl är i utlandet