Penningtvätt är organiserad brottslighet

När det gäller grov och organiserad brottslighet, är det ofta mycket komplicerade strukturer som penningtvätten vilar på.

Illustration: Fredrik Bogar

Illustration: Fredrik Bogar

Finanspolisen, en sektion inom Polismyndigheten som arbetar med ekonomisk brottslighet, skrev i sin årsrapport 2011 att systemet var uppbyggt likt en pyramid. I botten fanns ”fotfolket”, de som transporterade varorna eller pengarna till olika verksamheter, eller på annat sätt stod som ansvariga för verksamheterna – detta för att toppen av pyramiden inte ska kunna knytas till verksamheten. Likt många näringskedjor är det även här det är acceptabelt med förluster, eftersom personerna här är lätta att ersätta.

I nästa steg av pyramiden finns sedan de personer som hade en viss unik funktion eller kunskap – det kan exempelvis vara banktjänstemän som låter sig mutas eller hotas att genomföra vissa handlingar. Det som skiljer sig jämfört med föregående steg, är att personerna med expertkunskapen eller liknande inte är lika enkla att ersätta, eftersom det då krävs att en ny resurs rekryteras.

Avslutningsvis finns toppen av pyramiden, där ”hjärnorna” bakom verksamheten eller organisationen, vilka ofta håller sig i det dolda och inte kan knytas till brotten. Det har visat sig att när dessa grips, så har de ofta inga taxerade inkomster, utan har istället livnärt sig på de ekonomiska brott de varit inblandade i. Det som är ett stort problem i bekämpningen mot just denna sort av brottslighet, är att huvudmännen inte använder sig av sina egna namn, utan låter andra sköta det tunga arbetet. På så sätt kan de inte kopplas samman till brottet lika uppenbart som den som genomfört det, utan det kräver istället mer undersökande utredningar.