Några exempel

Det rör sig inte alltid om ekonomisk brottslighet inom företagsvärlden eller liknande, det kan även vara gemene man som på något sätt har tillskansat sig illegala ekonomisk medel. Nedan följer tre exempel där det kan vara svårt för banken att bevisa att något olagligt ligger bakom överföringarna, eftersom det då kan röra sig om ett tillvägagångssätt som banken inte alltid upptäcker.

Exempel 1:

Per driver en liten butik i en större stad i Sverige, men har också ett flertal brottsliga aktiviteter vid sidan om sin butik. Med andra ord är butiken en slags front för hans kriminella verksamhet. För att han inte skulle åka fast, så bestämmer han sig för att tvätta pengarna.

Han börjar då sätta in pengar på ett konto hos sin bank, där han hävdar att pengarna är från butikens dagskassa. Varje dag sätter han in olika stora belopp, detta för att det inte ska väcka misstankar. När pengarna sedan finns på kontot, så tar han ut dem i bankomaten, och får då tillbaka ”rena” pengar. På så sätt har han förvandlat de ”svarta” pengarna till helt vanliga kontanter.

Exempel 2:

Sara, som har kontakter utomlands, väljer att gå till ett illegalt växlingskontor med en stora summa kontanter. Där får hon hjälp med att illegalt föra över pengarna till sin kontakt i utlandet, eftersom det inte skall finnas några spår i bankernas datasystem.

När kontakten i utlandet fått pengarna, tvättas de genom att det omvandlas till digitala pengar på ett bankkonto. Denne skickar sedan tillbaka pengarna till Saras bankkonto i Sverige, då med en legitim anledning – exempelvis gåva, köp av vara eller liknande. Nu kan Sara helt lagligt hämta ut sina pengar på banken, utan att det finns något spår av de tvättade kontanter som hon lämnat hos det illegala växlingskontoret.

Exempel 3:

Johannes är en van pokerspelare, som under en längre tid även har spelat på ett av de större internetkasinon som i dag lockar miljontals spelare varje dag. Då han har en förmåga att ofta vinna och spela duktigt, blir han också uppmärksammad av en medlem ur ett brottssyndikat. Han kontaktar då Johannes om ett erbjudande att börja hjälpa dem med att tvätta pengar genom internetkasinot, då kanske i form av ett ekonomiskt incitament, men också med hjälp av hot om repressalier om han inte hjälper dem.

Om Joannes väljer att tacka ja till erbjudandet på grund av mutorna eller hoten, kan han börja förlora pengar till den kriminelle, vars pengar han har fått insatta på sitt konto. På pappret och i kasinots register kan det då se ut som att han helt enkelt har mött en bättre spelare, och att det då inte är något som läggs märke till om det sköts på ett bra sätt.

På så sätt har de ”svarta” pengarna helt plötsligt blivit lagligt intjänade, vilka den kriminelle sedan helt enkelt för över från internetkasinot till sitt eget bankkonto, där de registreras som spelvinst.

Exempel 4:

Jasmine driver ett byggbolag som heter Snickerigänget, och i företaget är det främst unga killar utan någon direkt erfarenhet som jobbar med de olika projekten. Då det är stor omsättning, så är det många arbetstagare hela tiden som kommer och går, något som har visat sig lönsamt för Jasmine. Men hon vill inte behöva betala skatt och sociala kostnader för sina anställda, och har då lyckats övertala dem att jobba svart.

Men för att kunna betala ut lönerna svart behövs det en mellanhand som kan hjälpa Jasmine med att få tag i kontanter. Det kan förklaras enkelt med följande modell, där Jasmines företag Snickerigänget är A, och hennes kompis företag är B.

Företag A behöver ha pengar för att betala ut de svarta lönerna. Företag B skickar en bluffaktura till A, som betalar exempelvis 250 000 kronor till företag B. Efter det lämnar B tillbaka pengarna till A, minus 10 000 som ersättning för tjänsten. Nu har företag A 240 000 kronor som kan användas till att betala ut svarta löner, och som företaget kan gå till ett växlingskontor och hämta ut i rena kontanter.