Om penningtvätt

Penningtvätt är kortfattat när någon eller några vill få ”svarta pengar”, det vill säga pengar som är ett resultat av en brottslig verksamhet, att se ut som de har tjänats på laglig väg – pengarnas ursprung måste döljas. Eftersom detta ofta kräver att pengarna skickas utomlands eller till andras bankkonton, är det en brottstyp som ofta sker på internationell väg.

Genom att tvätta pengar kan brottslingar få tillgång till sina ekonomiska medel, utan att de på samma sätt kan spåras tillbaka till personen eller brottet ifråga. Penningtvätt i stor skala är ofta en mycket komplicerad historia, vilket gör att det ofta är företag eller organiserad brottslighet bakom systemet.

Det finns olika system som brottslingarna ofta använder sig av, men det handlar ofta i slutändan om att pengarna sätts in på ett konto, där de sedan slussas runt och på så vis ”tvättas”, och sedan kan hämta ut sina pengar i ”rena” kontanter eller på sitt bankkonto.

Inom EU kan en person fritt flytta kontanter, men kommer en person utifrån EU måste denne deklarera för tullen om den för med sig mer än 10 000 Euro. Detta system gör att en person kan köra en bil full med gömda kontanter från Sverige till exempelvis Tyskland.

Läs även:

Några exempel
Penningtvätt är organiserad brottslighet