Skatteverket

Skatteverket startade under våren 2009 ett riksomfattande projekt som ska samordna en rad olika aktiviteter som rör det finansiella området. Projektet ska bygga upp ett finansiellt centrum inom myndigheten som ska kunna lämna metod- och kunskapsstöd både till Skatteverkets egna handläggare och till utomstående. I uppdragen ingår att samarbeta med finansbranschen och med andra myndigheter som Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.

Läs om hur dessa instanser arbetar:

Ekobrottsmyndigheten
Finansinspektionen
Finanspolisen
Svenska bankföreningen
Växlingskontor och banker