Om Stoppa Penningtvätt

Stoppa Penningtvätt är ett journalistiskt och opinionsbildande projekt som drivs av en liten redaktion med säte i Borås. Det initierats av Bahman Azadfar, en svensk-iransk affärsman och grundare av handelsbolaget Parsa HB. Som aktiv på finansmarknaden har han kunskaper i hur Sveriges finansiella system fungerar, och han såg tidigt också dess säkerhetsbrister.

När så några andra, forna landsmän, uppmärksammade honom på att öppet verksamma växlingskontor rutinmässigt bröt mot plikten att rapportera transaktioner av stora summor i kontanter, slog han larm. Mellan åren 2001 och 2011 var han i kontakt med ett flertal myndigheter, men gensvaret var svalt. Och trots att den så kallade penningtvättslagen 2009 har intentionen att skydda landet mot penningtvätt, har verkligheten inte förändrats mycket. Lagen finns där, men det är tveksamt om instrumenten för att se till att den följs är tillräckliga.

Det handlar till exempel om myndigheters bristande kontroll av finansiella instituts dagliga affärer, och hur de som inte vill bli upptäckta allt som oftast får sin vilja igenom. Samhällets dålig insyn kostar inte bara det svenska folket stora summor i förlorade skatteintäkter, utan kan också finansiera brottslighet, varav terrorism kanske är det allvarligaste hotet. Länge var det otänkbart i Norden. Men 2010 drabbades Sverige av sin första, och lyckligtvis än så länge enda, självmordsbombare. Och 2011 sprängde en norsk högerextrem en bomb i regeringskansliet som döda åtta, och sköt sedan ihjäl 69 personer på Utøya – Norges första terrorangrepp.

2012 skapades Stoppa Penningtvätt. En redaktion med journalister och researchers började i oktober gå igenom Bahman Azadfars erfarenheter av systemets brister, och gick igenom svensk lag, EU-beslut och började göra intervjuer med sakkunniga på området. Resultatet finns på den här webbsidan, och material fylls kontinuerligt på. Radaktionen har som mål att belysa brister och förbättringar, och allt ska göras sakligt och rättvist, utan att ta politisk ställning.

Vill du kontakta oss om arbetet, om du har frågor om det publicerade, eller vill att vi tar upp något, skriv då till oss på redaktionen@stoppapenningtvatt.nu.