Sydafrikanska banker får böta

Sydafrikas fyra största banker får böta motsvarande 80 miljoner kronor för att ha misslyckats möta kraven i landets lagar mot penningtvätt.

Bankerna lever inte upp till FICA, Financial Intelligence Centre Act från 2002, skriver Business Day. Financial Intelligence Centre är Sydafrikas enhet mot ekonomisk brottslighet som arbetar för att landet följer internationella riktlinjer.

Tillsammans får de fyra bankerna betala 125 miljoner sydafrikanska Rand, motsvarande ungefär 79 miljoner svenska kronor. Störst bot fick Standard Bank som får stå för 60 av de 125 miljonerna Rand. Anledningen är att de inte rapporterat kontanta transaktioner med höga belopp, vilket de är skyldiga att göra. De kritiserades också för bristande kontroll att upptäcka egendom som kan knytas till terrorverksamhet.

De andra bankerna (Absa, FirstRand och Nedbank) fick också betala för att ha brustit när det gäller kundkännedom och i att ha tillräckligt med information om transaktioner.

Bankerna måste nu vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Sydafrikas riksbank säger att böterna dock inte betyder att bankerna har medvetet eller omedvetet bidragit till penningtvätt eller finansiering av terrorism.