Sverige näst svartast i Västeuropa

Sverige kommer på en föga smickrande andraplats i västra Europa när det gäller hur stor del av ekonomin som är svart. Hela Europas svarta ekonomi är 18 biljoner kronor.

Det är Visa Europe som har gjort undersökningen där det framkommer att 59 miljareder euro av Sveriges totala bruttonationalprodukt (BNP) på 423 euro är svarta pengar. Det innebär att 14 procent av BNP är utanför systemet där skattepengar kommer allmänheten till godo.

Belgien värst

Sverige delar andraplatsen med Norge. Belgien är värst i Västeuropa, där 16 procent av ekonomin är svart. Schweiz, som ofta uppmärksammas när penningtvätt kommer på tal, är det land som enligt undersökningen klarar sig bäst, bara sju procent tillhör ”skuggekonomin”.

Hela Europa har en skuggekonomi på hårresande 2,1 biljoner euro, motsvarande ungefär 18 biljoner kronor. I siffror skrivs det 18 000 000 000 000 kronor. Andra europeiska länder, utanför Västeuropa, har dock större andel svart ekonomi än Sverige och Belgien. Mest sticker Bulgarien ut där 31 procent av BNP beräknas tillhöra skuggekonomin. Men det kan variera stort mellan länderna i samma område. Kroatien ligger på 28 procent, medan Slovakien vars landsgräns ligger tio mil bort, landar på 15 procent.

Sedan år 2009 har skuggekonomin dock varit på tillbakagång, med undantag för 2009 och 2010. Det skulle kunna bero på konsekvenserna av finanskrisen.

– I tider av nedgång, stigande arbetslöshet, lägre disponibel inkomst, och rädsla inför framtiden, tenderar att locka individer till ”skuggaktiviteter”, säger Stever Perry, försäljningschef på Visa Europe, och som citeras i ett pressmeddelande.

Mindre accepterat

I Sverige blir det allt mindre accepterat med svartarbete. Nya lagar  och avdrag kan ligga bakom det, till exempel rot- och rutavdragen.

– Färre uppger att de själva anlitar svart arbetskraft, eller att de har bekanta som gör det, säger Jan-Erik Bäckman på Skatteverket som intervjuas i Aftonbladet.

Han tillägger att även kassaregisterlagen, personalliggarlagen och internationellt informationssamarbete angående skatteparadis har bidragit till att folk har ändrat attityd.