Sverige får kritik av OECD

 

Arbetsmiddag under G8-möte i maj 2012. Foto:  Pete Souza/Executive Office of the President of the United States

Arbetsmiddag under G8-möte i maj 2012. Foto: Pete Souza/Executive Office of the President of the United States

Sverige är sämst i Norden och bland OECD:s allra sämsta länder när det gäller att kontrollera personer för att motverka penningtvätt och andra illegala pengaflöden. Sådana flöden är något som gör att många miljarder kronor försvinner från fattiga länder.

Världens rikaste länder misslyckas att uppfylla sina löften om att hindra penningtvätt och skatteflykt. Den skarpa kritiken kommer från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

OECD publicerade nyligen en rapport som visade att lite har gjorts för att stoppa de olagliga pengaflödena, trots löften från G8-länderna. Det är första gången man undersöker hur medlemsländerna tacklar problemen med penningtvätt, företagsmutor, skatteflykt med mera.

Hela 27 av OECD:s 34 länder presterar under förväntningarna, kan man läsa i rapporten. I ett försök att ranka länderna efter hur väl de uppfuller kraven om kundkännedom hamnar Sverige på en 25:e plats av 34 länder. Inte på någon punkt presterar Sverige, till skillnad från grannländerna, klanderfritt. På ett par punkter följer man inte alls de rekommendationer som finns.

I internationella sammanhang sätts kanske mer ljus på de stora G8-länderna.

– Det är slående hur dåligt G8-länderna presterar i fråga om grundläggande rekommendationer vilket har att med kundkännedom och ”beneficial ownership” att göra, säger en källa inom OECD till The Guardian.

Men länder som USA, Frankrike, Storbritannien och Tyskland är alla bättre än Sverige. Det gäller även Danmark, Finland och Norge.

Arbetet mot penningtvätt utgår från 40 rekommendationer som Financial action task force (FATF) har satt upp.

Ett återkommande problem är just det om beneficial ownership, alltså vem som är den egentliga ägaren till ett företag och som tjänar på det. Ofta gömmer sig den som verkligen tjänar på att företaget bär frukt bakom en komplicerad företagsstruktur som är svår att få insyn i. 27 av 34 OECD-länder begär otillräckligt med information för att se in i den här ägarstrukturen. Inget av länderna följde helt FATF:s rekommendationer.