Strategi mot brister klubbad i riksdagen

Det råder en avgörande kunskapsbrist bland svenska myndigheter och Finanspolisen är underbemannad. Därför behövs en ny och mer effektiv strategi mot penningtvätt. Det har nu även Sveriges riksdag kommit fram till, efter regering och justitieutskott.

Riksdagen har gått den förra regeringens och justitieutskottets väg, och klubbat igenom den strategi mot penningtvätt som växte fram i och med en utredning under Reinfeldts regering.

Strategin bygger på en skrivelse från i fjol som definierat flera problem inom arbetet mot penningtvätt i Sverige, och den innehåller inga konkreta åtgärder. Problemen som uppmärksammats rör bland annat en underdimensionerad Finanspolis, brist på kunskap om olika tillvägagångssätt att tvätta pengar, och utbyte av information mellan myndigheterna. Den här skrivelsen vill också uppmärksamma kopplingen mellan penningtvätt och terrorism, en koppling som ”än så länge inte är lika uppmärksammad”.

För att bekämpa penningtvätten krävs en tydligare och mer medveten strategi när det gäller samverkan, kan man läsa i skrivelsen från 2013. Polisen och andra myndigheter, däribland Finansinspektionen, måste bli bättre på att samverka för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och annan grov organiserad brottslighet.