Riese: Inget bevis på mutor eller penningtvätt

teliaBiörn Riese från advokatfirman Mannheimer Swartling riktar skarp kritik mot hur Telia Sonera skött sina affärer med uzbekiska Takilant. Däremot finns inget som tyder på brott. Det framkom vid en presskonferens på fredagen.

Det går inte att fastslå att penningtvätt eller bestickning förekommit i affärerna mellan Telia Sonera och uzbekiska Takilant. Men det finns brister, och det råder oklarheter. Man kan inte avföra de misstankar som lyfts fram av åklagare och i medierna, sa Riese under presskonferensen. Problemet bottnar i att Telia Sonera inte undersökt sin samarbetspartner tillräckligt noga.

– Man vet inte vem man har att göra med, varifrån det man köper kommer. Även om man utgår från att det är lagligt så vet man inte hur det går till. Det är svårt att säkerställa att det inte förekommer korruption, sa Biörn Riese.

Men när det gäller lagens definitioner av bestickning (mutor) och penninghäleri, finns inget som fastslår att det förekommit, menar Riese. Penninghäleri, som är den motsvarighet till penningtvättsbrott som Sverige har, krävs att ett ”förbrott” bevisats. Det betyder att om man inte kan visa att pengarna i affären kommer från brottslig verksamhet, då kan inte någon fällas för penninghäleri enligt svensk lag. Även när det gäller frågan om mutbrott, så finns inte tillräckligt med underlag eller förutsättningar för att fastställa det. 

Rieses kritik riktas mot företagets ledning, såsom vd och styrelse. Och på fredagen kom också beskedet att stora delar av styrelsen och vd Lars Nyberg avgår

-Vd:ar har haft en okritisk hållning när affärerna inrättades. Och med nuvarande vd har den okritiska hållningen fortsatt, sa Riese under presskonferensen.