Rapportplikt bryter inte mot tysnadsplikt

Europadomstolen anser inte att advokaters plikt att rapportera misstänkt penningtvätt hos sina klienter bryter mot tystnadsplikten.

(c) FreeFoto.com

Foto: Ian Britton, Freefoto.com

Europadomstolen tog 7 december ställning i målet Michaud mot Frankrike. Den franske advokaten Patrick Michaud har tidigare gjort en anmälan som handlar om att franska advokater, precis som svenska, i vissa fall måste anmäla misstänkt penningtvätt hos sina klienter. Enligt honom är det ett brott mot Europakonventionens artikel 8 om rätten till skydd för privatlivet. Michaud menar att kravet att rapportera inkräktar på advokaternas tystnadsplikt. Det är en uppfattning som Sveriges advokatsamfund, såväl som Rådet för advokatsamfunden i Europa, delar.

Men det gör alltså inte Europadomstolen, som anser att Frankrikes penningtvättsregler inte utgör oproportionerliga inskränkningar i tystnadsplikten. Patrick Michaud hade tidigare tagit upp fallet i Frankrike, men efter avslag gick han vidare till Europadomstolen.

Läs mer på Advokatsamfundet.se och Rapsinews.com.