Rädsla anmäla penningtvätt

Det finns en rädsla att anmäla misstänkt penningtvätt. Åtminstone i vissa branscher, där ytterst få anmälningar har gjorts.

FLICKA för att se listan över anmälningar fördelade på branscher. Källa: Finansinspektionen

KLICKA för att se listan över anmälningar fördelade på branscher. Källa: Finansinspektionen

Rapporteringen av misstänkta transaktioner är fortsatt låg bland företag i den icke-finansiella sektorn. Det skriver Finansinspektionen (FI) i en uppföljning av en rapport som kom förra året. Det kan till exempel röra sig om bildförsäljare, advokater eller skrothandlare. Det är grupper som alla kan komma i kontakt med stora summor pengar, eventuellt i kontanter, eller som kan komma i kontakt med penningtvätt direkt.

”Flera känner obehag och till och med rädsla för att rapportera.”

Så skriver Länsstyrelsen i Stockholms län i en uppdragsredovisning till FI. Det är inte bara i Stockholm som den bilden målas upp:

”Verksamhetsutövaren är rädd för att denne och verksamheten kan råka illa ut om rapportering görs”, skriver Länsstyrelsen i Skåne län.

”Verksamhetsutövare, framför allt inom redovisnings- och skatterådgivningsbranschen, fruktar att en rapport kan härledas till dem, vilket kan leda till att de förlorar kunder eller blir utsatta för hot”, är ord från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

På fyra år har ytterst få anmälningar från grupperna i den icke-finansiella sektorn kommit in. Inte en enda har kommit från skrothandlare. En har kommit från antikvitetshandlare. Bilden är helt annorlunda när det gäller banker: År 2012 kom 7 100.

Att det låga antalet anmälningar skulle bero på att inga misstänkta transaktioner gör, tror inte FI. Därför tror de inte heller att regelverket mot penningtvätt efterlevs i de branscherna.

För att komma till rätta med problemen ska man genomföra fler informations- och utbildningsinsatser, skriver FI i sin rapport. Vissa myndigheter ska också försöka att avdramatisera rapporteringen till Finanspolisen för att få upp antalet rapporter.

Rapporten kan du se här.