Politisk ovilja kostar u-länder 5 biljoner

Fem biljoner kronor.
Den hissnande summan försvinner från utvecklingsländerna i svarta pengar genom bland annat korruption och penningtvätt. Brist på politisk vilja, menar expert.

5,4 biljoner kronor. Eller 5 400 miljarder. Det är vad utvecklingsländerna förlorar i skatteintäkter år 2010. Och kapitalflykten från fattiga till rika länder är det största problemet för att utvecklingsländerna faktiskt ska kunna utvecklas. Men det skulle man kunna få stopp på, om den politiska viljan fanns. Det säger kapitalflyktsexperten Raymond Baker som i veckan besökte Helsingfors, rapporterar Global.Finland.fi.

Väst skapade systemet

Han är chef för den amerikanska tankesmedjan Global Financial Integrity, och de är de som räknat ut vad u-länderna förlorar. Baker ses som en av världens främst experter på kapitalflykt.

– Det är vi i västvärlden som har skapat det här systemet. Det bästa vi kunde göra är att hjälpa utvecklingsländerna behålla sina egna pengar”, säger Raymond Baker.

Skatteflykten beror på penningtvätt, korruption och tveksamma skattearrangemang inom vissa företag. Dessa kan ha i princip all sin verksamhet i utvecklingsländer, men samtidigt ha sina pengar i ett helt annat land. På så sätt undviker företaget att betala skatt där verksamheten i praktiken är. Man kan också dra nytta av olika länders lagar.

Kina förlorar mest

– Företaget kanske inte har brutit mot lagen i hemlandet, men mot lagar i ett annat land. Och om lagbrott har skett i något land så är verksamheten orättmätig.

Kina är det land som förlorar mest. Andra förlorare i skatteflykten är till exempel Mexiko och Malaysia. I många fall är förlusterna större än de bidrag länderna får.

Läs mer på Global.Finland.fi.