Piratpartist: Är penningtvätt något dåligt?

Piratpartiets Henrik Alexandersson ställer, den något ovanliga frågan, ”är penningtvätt något dåligt?”.

Han har tidigare uttryckt sitt ogillande mot EU:s direktiv mot penningtvätt, och gör även så i sitt inlägg 11 december:

EU:s direktiv om penningtvätt har implementerats väldigt nitiskt i Sverige. (En del andra länder mer eller mindre ignorerar det.) Till följd av detta har vi blivit tvungna att visa ID till och med när vi sätter in pengar. Bankerna tvingas korsförhöra människor som befattar sig med kontanter.
Källa: http://henrikalexandersson.blogspot.se

Det är enligt honom ”ett av många steg mot total övervakning av människors ekonomi”.

Att tvättade pengar kommer från brottslig sak menar Henrik Alexandersson ”faktiskt (är) en annan fråga. Brottslig verksamhet är en sak för polisen”. Alexandersson ställer sig retoriskt frågan om det inte gynnar staten att pengarna lyfts in i det beskattade systemet. Svarta pengar som blir vita blir i framtiden beskattade och då tjänar staten kanske på det, och då borde EU:s direktiv mot penningtvätt vara kontraproduktivt.

Att de svarta pengarna i sig innebär förlorad skatt, och att det blir det sannolikt skulle bli lättare att tvätta och därmed gynna brottslig verksamhet om EU-direktivet inte fanns, adresserar Alexandersson inte närmare.

Fotnot: Blogginlägget finns på http://henrikalexandersson.blogspot.se