Penningtvätt och korruption kräver 3,5 miljoner liv

En familj på flykt samlar kvistar i utkanten av Dadaab i Kenya för att göra upp eld. I förgrunden syns ett djur som fallit offer för torkan detta svåra år 2011. Foto: Andy Hall/Oxfam East Africa/Wikimedia Commons/CC-BY-2.0

En familj på flykt samlar kvistar i utkanten av Dadaab i Kenya för att göra upp eld. I förgrunden syns ett djur som fallit offer för torkan detta svåra år 2011. Foto: Andy Hall/Oxfam East Africa/Wikimedia Commons/CC-BY-2.0

Fler än 3,5 miljoner människors liv kunde räddas varje år om länderna i G20 kunde slå ner på penningtvätt, korruption och skatteflykt. Det visar en ny studie.

En biljon dollar.
Så mycket försvinner från världens fattigaste, redan hårt utsatta länder varje år, visar en rapport från den ideella organisationen One. Det görs till exempel genom anonyma skalbolag och tveksamma affärsöverenskommelser om naturtillgångar. Det handlar om korruption och tveksamma affärer både i utvecklingsländerna, och i den rika delen av världen.

Redan hårt utsatta utvecklingsländer drabbas hårt när pengar försvinner ur deras statskassor. Det är pengar som är livsviktiga för att bekämpa hunger, sjukdomar och fattigdom. Det är enligt One inte biståndspengar som försvinner, utan pengar genererade i ländernas egna ekonomier.

Och resultatet räknas i förlorade människoliv. Det rör sig enligt organisationen om miljontals:

One beräknar att så många som 3,6 miljoner dödsfall skulle kunna undvikas varje år i världens fattigaste länder om åtgärder vidtas för att få slut på det hemlighetsmakeri som tillåter korruption och kriminalitet att frodas, och om de återvunna intäkterna investerades i vårdsystem.

Förutom att rädda 3,6 miljoner människors liv i låginskomstländer under åren 2015-2025, skulle 4,3 miljoner människors liv kunna räddas i länder med något bättre ekonomiska förutsättningar, de i omfånget lägre medelinkomst.

Endast i subsahariska Afrika (den del av Afrika som inte räknas som Nordafrika) skulle de återgäldade pengarna kunna betala undervisningen för tio miljoner barn per år, betala lönen för en halv miljon lärare, ge antiretrovirala läkemedel till mer än elva miljoner människor med HIV och Aids, och köpa nära nog 165 miljoner doser vaccin.

Korruption både i u-länder och i i-länder är roten till problemet. Enligt One skulle I-länderna, som G20-länderna, genom förändrad policy kunna förebygga mycket av problemen. De riktar därför sin kampanj Trillion dollar scandal mot G20-mätet i november i år, inför vilket G20:s finansministrar håller möte 20-21 september.

One uppmanar nu allmänheten att skicka meddelanden till finansministrarna inför mötet i september.