Nytt förslag skärper EU-regler

Under tisdagen kommer ett förslag om skärpta regler mot penningtvätt att läggas fram för Europakommissionen  Antas de så kommer bland annat spelsajter behöva föra register över storspelare.

Om förslaget, som tidningen Wall Street Journal har tagit del av, går ut på att spelsajter måste registrera identiteten hos spelare som satsar mer än 2 000 euro. Det är regler som liknar de som vanliga kasinon redan spelar efter.

Utanför EU spelar ingen roll

Går det igenom i kommissionen, och därefter i de respektive medlemsländerna, kommer alla spelbolag som är verksamma i EU att behöva medlemsländernas lagar. Det betyder att även företag med säte utanför EU måste följa regelverket mot penningtvätt i de länder där de erbjuder tjänsten.

Förslaget riktar även in sig mot handeln av ädla metaller och stenar, vilket ibland utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Verksamma i den handeln måste register över kunder som betalar mer än 7 500 euro kontant. Tidigare var tröskeln för det kravet det dubbla, 15 000 euro.

Faktiska ägare

Förslaget skulle också innebära att företagen förser myndigheter med information om vilka som är ”benficial owners”, det vill säga de som faktiskt har vinning av ägande i ett företag, inte bara de som står som ägare på pappret. Det är ”en nyckelfaktor i att spåra kriminella som annars kan gömma sin identitet bakom företagsstrukturen”, säger förslaget. Förslaget sätter dessutom större press på banker att ha koll på politiker, högre militärer, domare, ambassadörer och högt uppsatta i organisationer, speciellt om de göra stora transaktioner.

Det nuvarande EU-direktivet är från 2005. Svensk lag anpassades efter det 2009.
Läs mer på Wall Street Journals webbsida.