Ny lag mot penningtvätt klubbad

Den lag mot penningtvätt som tidigare föreslagits av regeringen har klubbats igenom i riksdagen och ska träda i kraft 1 juli.

lagbokLagen kommer att innebära att penningtvätt faktiskt blir ett brott. Tidigare har åklagares enda vapen mot penningtvätt varit brottet penninghäleri som regleras i brottsbalken. Nu ska för första gången penningtvätt bli ett eget brott.

Det ska också innebära att så kallad självtvätt, alltså att en person som har begått ett brott som genererat pengar och sedan själv tvättat dem, blir kriminellt från 1 juli. I dag har exempelvis en bankrånare eller knarklangare kunnat tvätta pengarna från sin verksamhet utan att kunna dömas för penninghäleri.

Det blir även straffbart för den som upplåter sin näringsverksamhet till penningtvätt, det vill säga låter någon annan tvätta pengar genom sitt företag. Lagen ska också ge rättsväsendet ökade befogenheter att förverka pengar (eller annan egendom) som har tvättats. Polisen ska även lättare kunna förbjuda misstänkta personer att använda till exempel pengar som tros ha något att göra med ett fall av penningtvätt. Och det ska bli lättare att ta sådan egendom i beslag.

Ett problem med dagens lagstiftning om penninghäleri har varit att pengarna som tvättats måste ha en mycket tydlig och direkt koppling till det brott som genererat dem. Om polisen alltså vetat att pengarna kommer från kriminell verksamhet, men inte kunnat knyta de till ett exakt brott, har det inte gått att åtala någon för penninghäleri. Den nya penningtvättslagen har dock inte något sådant krav, utan det ska räcka med att visa att pengarna kommer från någon kriminell verksamhet.

Frågan är dock hur stor betydelse den nya lagen får i praktiken. För medan det på pappret blivit enklare att åtala och fälla kriminella för penningtvätt, så finns inget som tyder på att rättsväsendet får större resurser att arbeta med penningtvättsfall. Finanspolisen, som arbetar med underrättelseverksamhet, har endast omkring 15 personer som arbetar med penningtvätt.

Och som Stoppa Penningtvätt tidigare har visat finns onödigt problematiska luckor i systemet som gör att företag kan ägna sig åt penningtvätt utan att myndigheterna får reda på det.