Nordea får bakläxa

Finansinspektionen utreder om Nordea brutit mot regelverket mot penningtvätt i samband med utredningen om Takilant, Tela Soneras samarbetspartner i Uzbekistan.

Nordea tvingas tvingas lämna ut information till Finansinspektionen om det konto där Takilant satt in 200 miljoner kronor. Pengarna har frysts av svenska åklagare, och Finansinspektionen vill bland annat veta vilka transaktioner som gjorts på kontot, skriver SvD Näringsliv.

Takilant är ett enmansföretag till vilket Telia Sonera hittills betalat 1,7 miljarder kronor för en 3g-licens i diktaturen Uzbekistan.

Läs mer på SvD Näringslivs hemsida.