Myndigheter ska bedöma risker

Regeringen ger totalt 16 myndigheter uppdraget att ta fram en riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige.

FAKTA – 16 myndigheter

Financial Action Task Force (FATF) är ett samarbetsorgan mellan regeringar världen över. Det bildades 1989 för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och andra, relaterade brott, genom att ta fram riktlinjer.

FATF har 36 medlemmar, 34 nationer plus Europakommissionen och Gulf cooperation council. Bland medlemsländerna finns, förutom Sverige, Frankrike, USA och Kina.

De myndigheter som fått uppdraget är följande:
Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Lotteriinspektionen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Skåne län, Revisorsnämnden, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Arbetet med riskbedömningen ska bli till två rapporter som sedan ska bli en del av Sveriges framtida arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I bästa fall kan det ge svar på frågor som var problemen finns, och hur man ska fördela reurserna i arbetet mot dem.

– Det blir ett underlag för en strategi som regeringen kommer ta fram. Man förlägger fokuset och resurserna särskilt där man har höga risker och kanske kan lätta lite på de områden där man har mindre risk, säger Anna Andersson, departementssekreterare vid Finansdepartementet och ansvarig för svenska förhandlingsdelegationen i FATF.

Det är för att uppfylla kraven från internationella FATF (Financial Action Task Force) som regeringen ger myndigheterna uppdraget. FATF vill att medlemsländerna ska identifiera och bedöma olika risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen (FI) blir den myndighet som ska sammanställa arbetet och rapportera i två omgångar till regeringen; en rapport år 2013 om penningtvätt, och en 2014 om finansiering av terrorism.

Tanken är även att det ska påverka myndigheternas kontinuerliga arbete i framtiden, och inte bara resultera i ett par rapporter.

– Det här ska bli en mekanism i förlängningen. Vi vet inte hur vi ska lösa det regleringstekniskt, men tanken är man måste hålla det här löpande uppdaterat, säger Anna Andersson.

Som Stoppa Penningtvätt tidigare rapporterat har man internationellt efterfrågat statistik från Sverige, till exempel om hur många penningtvättsrapporter som Finanspolisen får in som faktiskt leder till åtal och fällande domar. Men till skillnad från många andra länder saknar Sverige sådan statistik. När Finanspolisen överlämnar ärenden till andra myndigheter, såsom Ekobrottsmyndigheten, finns inget krav att de ska återrapportera till Finanspolisen. Det finns ingen samlad statistik om resultatet av arbetet mot penningtvätt.

– Jag tror att en bieffekt av det här projektet kommer att bli att man får bättre ordning på sin statistik. Det är också tanken att det här ska höja den allmänna nivån, säger Anna Andersson.