Minst tio fall i Finland kopplade till terrorism

Centralkriminalpolisen i Finland uppdagar varje år 300 fall av penningtvätt och tio till 20 är kopplade till terrorism.

Liksom i Sverige ska bankerna i Finland rapportera bland annat misstänkta transaktioner och kunders politiska inflytande.

– Bankerna kan inte lita på allt som kunderna säger, konstaterar Vasara, men om det finns information som strider mot det som kunden säger så drar bankerna sina egna slutsatser, säger Pekka Vasara, kriminalinspektör på Centralkriminalens penningtvättsenhet, till YLE.

I Finland anmäls omkring 50 000 fall av penningtvätt årligen (siffran är från 2013). I Sverige är det först det senaste året som penningtvätt egentligen har blivit olagligt. Finanspolisen mottar däremot omkring 10 000 anmälda transaktioner från bankerna, där merparten bara är rutinmässigt rapporterade utan att någon oegentlighet förekommit. Redan det är en hög belastning för den svenska Finanspolisen.

Tio till tjugo av de finska penningtvättsfallen har kopplingar till terrorism.

– Det handlar om transaktioner mellan EU-länderna och krisområdet runt Irak och Syrien, säger Vasara till YLE.