Många oskyddade mot penningtvätt

Många finansiella företag i Sverige har en helt annan bild av sitt arbete mot penningtvätt än vad Finansinspektionen (FI) har. Och stor del av företagen gör inte tillräckligt för att motverka problemen.

Finansinspektionen i StockholmEn majoritet av företagen i en studie som FI har gjort tycker att de uppfyller kraven på riskhantering när det gäller att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. FI däremot, har i sin löpande tillsyn sett att så inte är fallet; många har svårt att komma upp till en tillräckligt hög nivå, skriver myndigheten.

– En konsekvens av det kan ju vara att man har inte tillräcklig koll på de kunder som man borde ha koll på, säger Per Wenna, chef på Finansinspektionens penningtvättsenhet till Sveriges Radio.

FI påpekar att den nuvarande penningtvättslagstiftningen baseras på att företagen själva gör riskbedömningar. Det innebär större frihet och chans till effektivitet, men det lägger också större börda på dem. Trots det har den funnits i snart fyra år, och bristerna kan därför inte skyllas på att lagen är ny och att banker och andra företag behöver tid för att anpassa sig.

I och med att banker och andra finansiella företag brister i sin kontroll, så kan de utnyttjas av kriminella, menar Wenna. Det kan påverka deras förtroende, och det kan påverka oss som konsumenter och företag.

FI vill ogärna se att det går så långt som till sanktioner mot de som har stora brister.

– Samtidigt tvekar vi inte att ingripa kraftfullt om det behövs, säger Per Wenna till Sveriges Radio.

Rapporten kan du läsa här.

Nedan är en intervju med Per Wenna från Sveriges Radio.