KVV: Dålig kontroll öppnar för penningtvätt

Offentliga uppköpare, såsom stat och kommun, gör varje år upphandlingar för nära 750 miljarder kronor. Men kontrollen över och uppföljningen av dessa upphandlingar är så dålig att förlusterna uppskattas till 80 miljarder.

Detta öppnar också dörren för kriminalitet.

– Omfattningen och bristen på kontroll öppnar för mindre nogräknade leverantörer att få avsättning för svarta affärer, säger Fredrik Tamm på företaget Doublecheck till Dagens nyheter.

Doublecheck har tagit fram siffror till en rapport från Konkurrensverket. Den visar att om bolag som får offentliga uppdrag inte granskas så öppnas möjligheterna för kriminella att tvätta pengar eller dölja

Konkurrensverkets rapport visar också att 12 000 bolag av de 200 000 leverantörerna till den offentliga marknaden år 2013 hade betalningsanmärkningar på 10 000 kronor eller mer. I fusket förekommer även svart arbetskraft, att man inte följer kollektivavtal och inte betalar arbetsgivaravgifter. Dessutom brister kvaliteten på flera håll.

Konkurrensverket varnar också för bristande kunskaper hos både de som sköter upphandlingen för det offentligas räkning, och hos företagen som levererar tjänster och varor.

Stoppa Penningtvätt
redaktionen@stoppapenningtvatt.nu