Kraftig ökning av anmälda brott

Antalet anmälningar om penningtvättsbrott har ökat med en fjärdedel.

Antalet anmälda penningtvättsbrott har i år ökat med 26 procent jämfört med i fjol, visar siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, som Sveriges Radio tagit del av.

Fram till sista oktober fick också Finanspolisen 10 000 penningtvättsrapporter från finansiella institut vilket var en ökning med elva procent jämfört med motsvarande period i fjol. Rapporterna anger inte brott, utan transaktioner där institutionen inte kan visa var pengarna kommer ifrån. Som Stoppa Penningtvätt tidigare år rapporterat, är belastningen på Finanspolisen stor när det gäller att gå igenom dessa rapporter.

Även Ekobrottsmyndigheten har tagit emot fler ärenden om misstänkt penningtvätt. Enligt Sveriges Radio är det i år en ökning på 40 procent jämfört med förra året.

Den främsta orsaken tros vara den nya lagstiftningen som gjort det enklare att driva penningtvättsmål. Till skillnad från tidigare behöver en åklagare inte visa exakt vilken brottslig verksamhet som genererat pengarna.

– Vi tror inte att brottsligheten har ökat, utan sannolikt har myndigheterna blivit bättre på att uppmärksamma den här typen av brott, säger Katarina Mörnstad vid Ekobrottsmyndigheten.