Korruption kostar EU-länder 9 triljoner

Nio triljoner kronor. I siffror blir det 9 000 000 000 000 000 000. Det är två miljoner gånger Sveriges BNP. Och enligt en studie är det vad EU-länderna förlorar i korruption.

Enligt studien, utförd av tankesmedjan RAND, är förlusten därmed åtta gånger större än vad man tidigare beräknat, skriver The Independent. Anledningen är att man nu mäter alla kostnader för korruptionen, inte bara de direkta. Så förutom förlorade skatteintäkter kan det också handla om företag som inte kan göra investeringar med mera.

Därtill kostar korruptionen samhället mer än bara pengar, som mer organiserad brottslighet, terrorism, och ett underminerat juridiskt system.

Det är en ofattbar summa för de flesta. Sett till hela EU:s budget är den dock endast 6,3 procent. Östeuropeiska länder är överrepresenterade när det gäller förekomsten av korruption, och till exempel Nederländerna, Luxemburg och de nordiska länderna är bland de bättre.

Rapporten föreslår vissa förändringar som uppskattas rädda drygt 650 tusen miljarder kronor årligen. Det handlar till exempel om att utöka den ”mekanism för samarbete och kontroll, som Bulgarien och Rumänien använder sig av för att stävja korruptionen. Det handlar också om att inrätta en enhet för offentliga åklagare för att hjälpa Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, och ett europeiskt upphandlingssystem.