Kommissionen sa ja till skärpta regler

Det ska bli enklare att spåra suspekta personer. Spelsajter på internet ska lyda under samma regler som kasinon. Och högt uppsatta politiker och företagspersoner ska granskas mer noggrannt. Det tycker EU-kommissionen som på tisdagen sa ja till nya regler mot penningtvätt.

EU-kommissionen antog två förslag för att skärpa unionens regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De har lyssnat på arbetsgruppen för finansiella åtgärder – Financial Action Task Force (FATF). Men man har också gåt ett steg extra på vissa punkter.

De nya reglerna innebär att alla personer som handlar med varor eller tjänster mot kontant betalning på 7 500 euro eller mer, omfattas av direktivet. Det ger dem krav på kundkontroll, uppgiftsregistrering, interna kontroller och anmälan av misstänkta transaktioner. FATF rekommenderar ett tröskelvärde på 15 000 euro eller mer, men EU-kommissionen går alltså längre och säger att det räcker med bara hälften för att omfattas av reglerna.

Kravet på kundkontroll ska blir tydligare definierat, så att till exempel banker bättre vet hur noggrannt de måste undersöka sina kunder och deras verksamheter. Och personer i ”politiskt utsatt ställning” ska granskas närmare, framför allt om de gör stora transaktioner. Det gäller politiker, och personer med hög ställning i företag och organisationer. Men den kanske mest konkreta förändringen i och med de skärpta reglerna är kanske att webbsidor med speltjänster, som online-kasinon, inkluderas precis som vanliga kasinon tidigare har gjorts. Det gäller även om spelsajterna har sitt säte utanför EU, om tjänsterna erbjuds till EU-medlemsländer.

I och med det här uppdateras reglerna i det EU-direktiv som kom 2005. Tydlighet och ett mer konsekvent EU är målet. Det ska också göra myndigheters möjligheter till sanktioner större, och stärka samarbetet mellan finansunderrättelseenhter i Europa.

– Det får inte finnas några kryphål som den organiserade brottsligheten eller terrorister kan slinka igenom. Den legala ekonomin måste skyddas, inte minst i dessa kristider, sa EU-kommissionär Cecilia Malmström.

För att reglerna ska bli verklighet i praktiken måste de antas av Europaparlamentet och rådet, och därefter i de respektive medlemsländernas lagar.Finansdepartementet kommer att analysera förslaget. När lagen kan bli verklighet i Sverige är för tidigt att säga.

Läs mer i pressmeddelandet på Europa.eu.