Kina smyginförde hårdare regler

Från 2015 ska kinesiska banker bedöma risken att deras kunder är kriminella. Beslutet togs utan ett offentligt tillkännagivande.

Källor säger att den kinesiska centralbanken införde nya antipenningtvättsregler för banker och finansiella institutioner i december. Det uppger Asian Banking and Finance.

Bland annat ska bankerna göra riskbedömningar för kriminella handlingar hos sina kunder baserat på var de befinner sig och vilken typ av affärer de gör. Det nuvarande systemet ses som otillräckligt och det nya ska hjälpa till att överblicka effektiviteten. Fram till nu har företagen inte tagit hänsyn till olika risknivåer. vilket lett till att myndigheterna översvämmats med information som många gånger saknat grund för misstanke.

Regeländringen gjordes utan att det blev känt för allmänheten, och banker och försäkringsbolag har fram till december 2015 att införa kraven i sina verksamheter.