Han ska rädda Vatikanstatens rykte

En djup troende katolik, friherre, riddare i Malteserordern och nybliven chef för Vatikanbanken, har nu ett stort uppdrag framför sig: Att städa upp Vatikanens befläckade finanser.

Ernst von Freyberg, ursprungligen tysk industriman, tillträder snart som chef för Istituto per le Opere di Religione (IOR), Vatikanbanken. Utnämnandet av honom som bankchef var ett av påve Benedictus XVI:s sista handlingar i sitt ämbete. Påven hade gjort det till sitt mål att rensa upp i Vatikanens gråa affärer, men lyckades aldrig helt och hållet.

Vatikanstatens affärer har haft ett skamfilat rykte med diskutabla affärer och möjliga kopplingar till maffian. Nyligen väckte enklaven uppseende då den italienska staten såg till att kortbetalningar blev omöjligt, eftersom Vatikanen inte gjort tillräckligt för att stoppa penningtvätt. För en ekonomi som till stor del är beroende av turism, var det ett stort ingrepp. Senare ”löste” Vatikanen problemet och kringgick reglerna genom att anlita ett företag utanför EU att ta hand om korttransaktionerna. Därmed gällde inte EU:s bestämmelser.

Ernst von Freybergs uppdrag blir att visa att Vatikanstaten följer kraven på bekämpning av penningtvätt och därmed organiserad brottslighet. Han ska övertyga Moenyval, EU:s expertkommitté när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism, att enklavens ekonomi inte utgör någon säkerhetsbrist.

Enligt Vatikanens talesman Federico Lombardi var utnämnandet ”ett tecken på styrka, objektivitet, kompetens och insyn, som Den helgia stolen är målmedveten att ge”, skrev New York Times i februari.

Så kanske, genom von Freyberg, kan Benedictus XVI:s löfte infrias i alla fall.