G8 överens om ny metod

Arbetsmiddag under G8-möte i maj 2012. Foto:  Pete Souza/Executive Office of the President of the United States

I år hölls mötet på Nordirland. Bilden är från en arbetsmiddag under G8-möte i maj 2012. Foto: Pete Souza/Executive Office of the President of the United States

Automatisk tillgång till information om medborgares skatteaffärer. Det är medlemsländerna i G8:s nya metod i kampen mot penningtvätt och skatteflykt.

Man kräver också att skalbolag, vilka ofta används för anonyma investeringar, ska avslöja sina egentliga ägare. Det kom G8-länderna Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Kanada, Ryssland och Japan överens om vid mötet på Nordirland, skriver nyhetsbyån Merco Press.

Den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, föreslår att ett skatteinformationssystem likt det som USA och fem Europeiska länder används, men på en global nivå.

– Detta internationella skatteverktyg kommer att bli ett verkligt inslag för att försäkra att skatter betalas riktigt och att vi får en skatterättvisa i världen, sa Storbritanniens premiärminister David Cameron.

En stor del av diskussionerna har också handlat om skatteparadis såsom Jersey. Där uttryckte man innan mötet oro för att den finansiella sektorn kan skadas allvarligt om inte avtalet om informationsutbyte gäller alla.

– Vi menar att spelreglerna måste gälla för alla, annars kommer företagen bara att flytta någon annanstans. Inte så mycket av oro för sekretessen utan för att det kommer att innebära stora kostnader att genomföra det här, säger Geoff Cook, som är vd för Jersey Finance, finansbolagens branschorganisation på Jersey, till Sveriges Radio.