Flera fel i polisregister

Finanspolisens register som används i ekobrottsutredningar innehåller för detaljerade personuppgifter.

Foto: Stoppa PenningtvättBanker, växlingskontor och andra finansiella institut måste anmäla sig till registret. Totalt rör det sig om 20 000 affärsrörelser.

Men det här registret innehåller för många personuppgifter. Den statliga Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är kritisk till hur Finanspolisen registrerar enskilda personer, skriver Sydsvenskan.

Kritiken kommer bland annat av att polisen flera gånger skrivit in detaljerad information om anhöriga till de som registrerats. I andra fall finns sådan information om personer som inte ens har något samband med de registrerade.

En annan sak är att de flesta personerna i registret noterats som brottsmisstänkta, vilket ofta har varit felaktigt, och därför blir känsligt ur integritetssynpunkt.

Flera uppgifter registreras ”slentrianmässigt” i onödan menar nämnden i ett uttalande som Sydsvenska refererar till.

Finanspolisen menar att anledningen till den (för) höga graden av detaljer är att det ska vara vanligt att närstående till de anmälda personerna är involverade i ekonomisk brottslighet. Att personer registrerats som misstänkta trots att de inte är det ska bero på en ”administrativ miss”. Finanspolisen har lovat bättring, och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden kommer att göra en uppföljning.