Finansbolag ska få hjälp att motverka penningtvätt

lagbokSju branschorganisationer har inlett ett samarbete för att hjälpa finansiella företag i deras arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Samarbetet har fått namnet Svenska institutet mot penningtvätt, SIMPT. Det främsta syftet med SIMPT är att ge guidning i regelverken och hjälpa företag att tillämpa dem på ett bra sätt utifrån företagens verksamhet och situation. Det ska ge anställda konkreta tips hur man hanterar olika situationer, men även skapa trygghet hos kunden som ska veta att allt går korrekt till

De sju organisationerna bakom SIMPT är Bankföreningen, Fondhandlareföreningen, Fondbolagens förening, Finansbolagens Förening, Sparbankernas riksförbund, Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.

– Vi ser ett stort behov från medlemsföretagen att få hjälp med uttolkningen av regelverket för att säkerställa att arbetet bedrivs effektivt och att reglerna tillämpas rätt. Därför har vi tagit detta gemensamma initiativ från finansbranschen, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg och ordförande för styrgruppen i SIMPT, i ett pressmeddelande.