Filipinerna antar nya regler

Lagstiftare på Filippinerna har godkänt lagändringar för att stävja penningtvätten. Förhoppningen är att de ska få bättre betyg för arbetet.

Kommittén i den filippinska kongressen gav sitt medgivande att stärka antipenningtvättslagen på onsdagen, skriver China Post. Detta görs inför 18 februari då Financial Action Task Force (FATF) håller sitt nästa möte. Då kommer landet att få reda på om de möter FATF:s krav och kan undvika att svartlistas av organisationen som arbetar mot penningtvätt.

Enligt FATF finns brister i Filippinernas arbete mot penningtvätt. Landet kan kanske sägas finnas i en gråzon mellan den svarta listan, och de som bedöms göra ett bra jobb för att stävja brottsligheten.

Enligt den uppdaterade lagen ska bland andra valutahandlare, juvelerare och penningväxlare rapportera alla transaktioner över 500 000 pesos, knappt 80 000 kronor.