Få företagsmäklare i penningtvättsregistret

Bara en liten del av landets företagsmäklare har anmält sig till penningtvättsregistret.

Företagsmäklare är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister. Men bara en liten del har gjort det, visar siffror från Statiska centralbyrån och Bolagsverket, som Göteborgs Posten tagit del av. När en sådan anmälan är gjord ska länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, göra en så kallad vandelsprövning och kontrollera att de har rutiner som motverkar penningtvätt. En vandelsprövning innebär att man kontrollerar om verksamhetsutövaren brustit i de skyldigheter som han eller hon har i näringsverksamheten, eller på något annat sätt gjort sig skyldig till brott.

På senare tid har Skatteverket börjat intressera sig för företagsmäklarbranschen. Det finns planer på granska vissa företag, men myndigheten är förtegen om hur långt gångna de planerna är.

Läs mer på GP.se.

  • Kan väl absolut hålla med om att det finns ett flertal företagsmäklare som inte håller sig till reglerna, men det anser jag märks ganska så tydligt. Mitt råd är att alltid anlita en seriös aktör med lång erfarenhet. Att lagstifta om en sådan här sak vetitusan om det är rätt väg framåt. Övriga fördelar med att anlita företagsmäklare hittas här.