Ett steg närmare full insyn i företag

Europaparlamentet måste godkänna utskottets beslut. Foto: Diliff/Wikimedia commons/CC BY-SA 3.0

Europaparlamentet måste godkänna utskottets beslut. Foto: Diliff/Wikimedia commons/CC BY-SA 3.0

Företags riktiga ägare måste finnas i centralt tillgängliga register som myndigheter och till exempel journalister har tillgång till. Det har EU-parlamentets utskott för Ekonomi och valutafrågor kommit fram till.

Ett av den fattiga världens stora problem är att pengar slussas ut ur u-länderna genom komplicerade nät av företag och skalbolag, och sedan hamnar i till exempel europeiska länder. Myndigheternas problem är att det är svårt eller omöjligt att spåra pengarna.

Komplicerade nät och svåröverskådliga företagsstrukturer kan också användas för att dölja annan brottslig verksamhet, som finansiering av terrorism eller skattebrott.

Kanske kan man nu enklare komma tillrätta med sådan penningtvätt. Det fjärde penningtvättsdirektivet kommer nu för första gången att tvinga EU:s medlemsländer att föra register över ”beneficial owners”, alltså de människor som verkligen gör vinster på företagen. Registren ska sedan kunna användas av myndigheter i andra länder för att man ska kunna spåra pengarna och hindra penningtvätt, skriver EU Reporter.

Europaparlamentet och Europarådet har i detta avtal, som gillats av utskottet för Ekonomi och valutafrågor, också gjort det möjligt för andra personer med ”legitimt intresse” att använda registren, till exempel journalister. Undantag för tillgång till information ska prövas från fall till fall.

Informationen kan handla om företags egentliga ägare, deras namn, födelsedata, hemland, nationalitet och roll i företagen.

Avtalet om de nya reglerna förtydligar dessutom åtgärderna vad gäller ”politiskt exponerade” personer. Det rör sådana människor som genom sin politiska ställning, till exempel statsöverhuvuden eller parlamentsledamöter, är mer utsatta för korruption. När högrisk-affärer genomförs med sådana personer inblandade, ska extra åtgärder vidtas för att fastställa var pengarna kommer ifrån.

Registren var inte med i kommissionens ursprungliga förslag, men fördes in av ledamöterna under förhandlingar. Förutom detta godkände utskottet dessutom utkast till regelverk som ska göra det lättare att spåra transaktioner.

Dessa båda avtal som utskottet nu godkänt måste i sin tur godkännas av parlamentet och ministerrådet senare i vinter/vår.