En annorlunda kampanj

[cycloneslider id=”sandwich-i-stockholm”]

Det är inte en fråga riksdagspartierna är särskilt intresserade av, och som kanske är för komplicerad för många journalister att riktigt ta tag i. Så då tog Bahman en skylt och inledde en egen kampanj på Stockholms gator.

”Vet du varför Sverige blev ett paradis för penningtvätt?” står det på ena sidan av Bahman Azadfars sandwich-skylt. På den kan man också läsa hur mycket den svarta ekonomin växt i Sverige. I fjol uppgick den till 130 miljarder kronor, vilket är mer än tre gånger så mycket som för 20 år sedan. Det har den svenska staten själv kommit fram till.

Trots att EU krävt kriminalisering av penningtvätt sedan 2009 dröjde det till i år innan Sverige faktiskt gjorde det förbjudet i svensk lag. Men det finns inget etablerat maskineri i rättsväsendet för att se till att lagen efterlevs, så frågan är hur stor genomslagskraft den har. Bara antalet så kallade penningtvättsrapporter varje år är fler än 10 000. Och endast 15 finanspoliser arbetar med dem, vilket har gjort att man helt enkelt inte har hunnit gå igenom många av dem.

De här penningtvättsrapporterna kommer från laglydiga verksamheter, som till exempel banker. Frågan är då vad som händer med de verksamheter som struntar i att lämna in några rapporter.

Trots att miljarder kronor försvinner ur statskassan varje år, och att det är allmänt känt att penningtvätt göder brottslighet som knarkhandel, människohandel och till och med terrorism (vilket även varit fallet i Sverige), så har intresset för att gå till botten med problemet varit ganska svalt. Och det är därför Bahman Azadfar, Stoppa Penningtvätts grundare, har valt att dra igång sin egna kampanj.

Artikeln uppdateras. Kontakta radaktionen om du vill veta mer.