De vill utbyta mer info i jakt på svarta pengar

De sex största länderna vill ha större genomskinlighet och starkare metoder att jaga skattesmitare, vilket också ska hjälpa kampen mot penningtvätt.

Finansministrarna från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Polen framförde sitt budskapet vid Rådet för ekonomiska och finansiella frågors möte, rapporterar Dagens Industri.

– Vi hoppas samla alla medlemsländer i EU och även internationellt genom OECD. Även USA är på väg att införa krav på fullständigt automatiskt informationsutbyte, sade Frankrikes finansminister Pierre Moscovici.

Den ökade insynen som ett automatiskt informationsutbyte skulle innebära, skulle också hjälpa i kampen mot penningtvätt, påpekade Pierre Moscovici. Befintlig lagstiftning ska kunna utvidgas från att enbart gälla misstänkt organiserad brottslighet, till även skattebedrägeri.

Storbritanniens finansminister George Osborne sa att banksekretessen i skatteparadis under brittisk överhöghet måste lättas. Avtal om informationsutbyte finns sedan tidigare med till exempel Isle of Man och Kanalöarna. Och förhandlingarna med utomeuropeiska territorier som Caymanöarna ska ha kommit långt.