De gör självtvätt olagligt

Chişinău

Huvudstaden Chişinău i Moldavien, Foto: Kalatorul

Självtvätt är inte olagligt i Sverige. Men i Moldavien har det precis blivit det. Landet rättar sig efter internationell standard.
F
ortfarande finns dock en del att göra.

Det är Europarådets kommité för penningtvättsfrågor – Moneyval – som bedömt Moldaviens anti-penningtvättsarbete i en ny rapport. De menar att landet har rönt framgång, men att det fortfarande behöver göras förbättringar.

Straffbart i Moldavien – inte i Sverige

Senast Moldavien granskades var 2007. Sedan dess har så kallad självtvätt blivit kriminaliserad. Det innebär att den som skaffar sig pengar genom brott och sedan själv tvättar dem vita kan fällas för penningtvätt. I Sverige går inte det. Här finns inget egentligt penningtvättsbrott, men däremot något som kallas penninghäleri och penninghäleriförseelse. Problement med det är att häleri syftar till att ta hand om pengar i ett andra steg. Det vill säga att den som begått brottet som gav pengarna kan inte fällas för penninghäleri, det kan bara en person som tvättar pengarna åt honom eller henne.

Moldavien tar på så sätt hårdare tag i penningtvättsfrågan än Sverige. Landet får också beröm för brottet terrorfinansiering, som nu täcker alla brott som tas upp i internationella avtal. Däremot menar Moneyval att det fortfarande finns en del att önska av det rättsliga systemet när det gäller möjligheten att konfiskera medel. Dessutom använder inte myndigheterna det existerande systemet för det syftet tillräckligt väl. Rapporten pekar också på brister i möjligheterna att frysa terroristers tillgångar i enlighet med FN:s säkerhetsråd.

Otillräckliga straff

Moldaviens anitpenningtvättslag från 2011 ger landet en underrättelsetjänst i stil med den svenska Finanspolisen, vilket komer till rätta med tidigare problem med oberoende undersökning. Moldavien har nu särskillda tillsynsmyndigheter, men än har de inte hunnit visa hur effektiva de är.

Ytterligare en punkt där landet får kritik är att lagen inte är tydlig nog med vad som händer om personer och företag inte följer lagen mot penningtvätt, och att straffen är inte tillräckligt avskräckande och proportionella.

Rapporten kan du läsa här. Moneyvalkommer att följa upp den med en ny rapport i december nästa år.