Bankkonton till alla – utom penningtvättare

På onsdagen la EU-kommissionen fram ett förslag som ska ge alla EU-medborgare rätt att öppna bankkonton i vilket EU-land som helst.

”Dagens förslag kommer att ge alla europeiska medborgare tillgång till enkla bankkonton och ge dem möjlighet att till fullo delta i samhället de lever i, och dra fördel av EU:s inre marknad”, säger kommissionär Michael Barnier i ett pressmeddelande.

I praktiken innebär det att banker måste erbjuda enklare lönekonton till kunder inom EU, även om de faktiskt inte bor i det land där lönen betalas ut. Det finns däremot inget tvång att bankerna ska erbjuda bankkort eller ge kridit. Dessutom gäller inte friheten till att skaffa bankkonton personer som har dömts för penningtvätt eller terrorbrott.

EU-kommissionen hoppas med detta förslag att åtgärda tre problem: Svårigheterna för kunderna att jämföra avgifter hos banker, procedurerna i att byta bank eller betaltjänst för lönekonto, och tillgången till lönekonto för alla.