Ask presenterar förslag på DN Debatt

Regeringen tar hårdare tag mot penningtvätt. På DN Debatt berättar justitieminister Beatrice Ask om det lagförslag som Stoppa Penningtvätt tidigare rapporterat om.

Lagförslaget ska göra penningtvätt olagligt. För till skillnad från de flesta andra länder är penningtvätt nämligen inte ett brott i Sverige. Nu, fem år efter den senaste så kallade penningtvättslagen, ska det de facto bli brottsligt.

På DN Debatt skriver Beatrice Ask och tre personer ur justitieutskottet att penningtvätten är en del av den ekonomiska brottsligheten.

”Innovativa penningtvättare är en förutsättning för att brott ska löna sig. Därför är det viktigt att komma åt just dem. För att göra det krävs en tydlig lagstiftning och kännbara straff för penningtvätt.”

I dag kan en person som tvättar pengar i Sverige fällas för penninghäleri. Det är en del av brottsbalken. Men eftersom det måste klassas som häleri, kan den som tvättar sina egna kriminellt införskaffade pengar inte fällas. Rättsväsendet måste också kunna precisera exakt vilket brott pengarna kommer ifrån för att någon ska kunna fällas.

I förslaget som nu regeringen ska lägga, och som bygger på en utredning som Stoppa Penningtvätt tidigare skrivit om och som beställdes 2010, ska den som tvättar pengar av egen brottslig verksamhet kunna dömas för penningtvättsbrott. En annan viktig sak är att man inför ett straffansvar för penningtvättsbrott inom affärsverksamhet. Det vill säga att en näringsidkare som låter sin verksamhet användas för penningtvätt kan straffas.

Ett tidigare problem för polisen har varit att man måste kunna visa vilket brott pengarna kom ifrån för att kunna få någon fälld. Det nya förslaget lättar dock på kravet för åklagarna, och det ska räcka med att visa att pengarna kommer från brottslig verksamhet utan att peka på det exakta brottet.

Läs debattartikeln av Beatrice Ask (M), Johan Pehrson (FP), Johan Linander (C), och Caroline Szyber (KD) här.