80 miljoner upptäckta europeisk operation

Odeklarerade pengar som förs över EU-gränsen kan vara smuggling eller penningtvätt.

Odeklarerade pengar som förs över EU-gränsen kan vara penningtvätt.
Foto: Cain Ahlin

80 miljoner kronor.
Det är var svenska och andra europeiska myndigheter hittade i operation Athena III som genomfördes 16 till 22 oktober.

FAKTA – Tulldeklaration

Anmälningsplikten gäller, förutom traditionella kontanter, även resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev, obligationer, aktier, postanvisningar, och värdepapper

Förutom de 26 EU-medlemsländerna deltog fem kandidatländer, och EU-kommissionen, Europol, Interpol, och World customs organisation (WCO).

26 EU-länder deltog i den gemensamma aktionen, tillsammans Norge, USA, Schweiz och Marocko. I Sverige upptäcktes 1,5 miljoner kronor som resenärer låtit bli att deklarera trots att de borde ha gjort det. Upptäckterna gjordes på flygplatserna Arlanda i Stockholm och Landvetter i Göteborg. Pengarna förvarades i kläder eller handbagage, och det ledde till åtta tullförseelser.

Den som har kontanter motsvarande 10 000 euro eller mer, och som reser över EU:s gräns, måste deklarera det. Anledningen är att bekämpa penningtvätt, organiserad brottslighet och terrorism.