Tvätt finansierar terrorism

World Trade Center. Foto By Flickr user Michael Foran (Flickr) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Foto: Michael Foran (Flickr)

Terrorister, enskilda eller i nätverk, betalar ogärna sin aktivitet med vita pengar i ett öppet system. Istället tvättas pengarna för att göra det svårt att spåra varifrån de kommer. Och Europa, däribland Sverige, är den nya arenan för penningtvätt.

”Till skillnad mot vad många människor tror, är terrorism väldigt dyra affärer.” Det sa den italienska ekonomen, journalisten och författaren Loretta Napoleoni i ett framförande om hur penningtvätt finansierar terrorism i TED talks, en årlig sammankomst där olika personer talar och vars framträdanden läggs upp på internet. [pullquote]Terrorism är väldigt dyra affärer.[/pullquote]

Stora pengar

Det är svårt att säga hur stor just terrorismens ekonomi i världen är. Men kanske kan en siffra som Napoleoni också tagit fram ge en fingervisning. Hon beräknade att det internationella ekonomiska systemet som rör brott, illegal ekonomi och terrorism, uppgick till 1,5 billioner dollar, eller 10 miljarder svenska kronor, innan terrorattackerna i USA. Skriver man ut det i siffror blir det 10 000 000 000 000 kronor.

En oförberedd värld

I en rapport från en utredande kommission i USA efter attackerna 2001 framgår att personerna bakom dådet inte var några experter på det internationella finansiella systemet. Men trots det lyckades de maskera sin brottsliga verksamhet. Systemet innan attackerna var inriktat mot droghandel och finansiella bedrägerier, inte så mycket mot terrorism.

Faktum är att ett förslag från 1999, som gick ut på att bankerna skulle vara skyldiga att ta reda på vem som var ägaren till pengarna i en transaktion,slopades, eftersom det mötte så stort motstånd från den finansiella sektorn. Den amerikanska kongressen övervägde till och med att mildra kontrollen av penningtvätt. Två år senare framstod sannolikt den tanken som ytterst främmande.

Europa som ny arena

[pullquote]Europa blev ett epicentrum för penningtvättsaktivitet.[/pullquote]Efter terrordåden i USA antogs ”Patriot act” som bland annat stängde förbindelsen mellan den amerikanska valutan och terrorismen, och gjorde det möjligt att övervaka alla transaktioner. Ungefär samtidigt kom en ny valuta till marknaden: Den europeiska euron. Det öppnade nya möjligheter för marknaden, men även för kriminaliteten.

Penningtvätten, som tidigare hade haft stora möjligheter i USA, flyttade till Europa. Europa blev ”ett epicentrum för penningtvättsaktivitet”, som Loretta Napoleoni uttrycker det. 

Terrorism i Norden

Carl Bildt om terrorförsöket i Stockholm.

Utrikesminister Carl Bildts kommentar på Twitter vid terrorförsöket i Stockholm.

Europa har haft terrorstämplade organisationer länge. IRA, ETA och Röda brigaderna är välkända namn. Men 2005, fortfarande med attackerna mot World trade center i färskt minne, drabbades Storbritannien av en islamistisk terrorattack. 52 civila och fyra angripare dödades. Över 700 skadades.

De nordiska länderna har troligen sett sig själva, och setts av andra, som skonade den här typen av brott och ödeläggelse. Dessvärre har den bilden ändrats. 2010 försökte Taimour Abdulwahab genomföra ett utstuderat sprängdåd i Stockholm. Det kunde ha slutat i katastrof, men misslyckades, och det enda offret blev honom själv.

Året därpå råkade Norge ut för sin första terrorattack. Denna gång utfördes inte dådet av någon islamistisk extremist, snarare tvärtom. Anders Behring Breivik, en militant högerextremist, tog 77 liv genom ett sprängdåd och genom att skjuta besökare på Arbeidernes Ungdomsfylkings sommarläger på ön Utøya.

Breiviks mamma tvättade pengar

I efterhand har det framkommit att Breiviks mamma finansierat sonens aktiviteter genom penningtvätt. Och i Skottland dömdes Nasserdine Menni till sju års fängelse för att ha finansierat Abdulwahab. Trots detta är penningtvätt i sig inte ett självständigt brott i Sverige, och myndigheternas insyn begränsad.