Motsägelsefull policy

Sveriges policy mot penningtvätt och terrorismfinansiering kan tyckas motsägelsefull. Å ena sidan finns en lag som göra att finansiella institutioner måste arbeta mot penningtvätt. Å andra sidan är penningtvätt inte ett brott i sig.

Vad som pratats om och gjorts för att stoppa penningtvätt och terrorismfinansiering har ännu inte åstadkommit mycket eller gjort någon större skillnad i samhället. Alla uttalanden och handlingar mot penningtvätt är som titeln i en av William Shakespeares komedier; Mycket väsen för ingenting. För i praktiken är vår policy mot penningtvätt och terrorismfinansiering ologisk; Den ena handen har inte en aning om vad den andra gör.

Nedan har Stoppa Penningtvätt listat sju punkter i Sveriges policy mot penningtvätt och terrorismfinansiering som kan ifrågasättas, och som du kan läsa mer om på StoppaPenningtvatt.nu:

1 – Penningtvätt är inte illegalt i Sverige, men riksdagen har stiftat lagar med åtgärder mot det. För att läsa mer om hur penningtvätt inte är illegalt; se http://stoppapenningtvatt.nu/?page_id=36.

Namnet på lagen från 2009 mot penningtvätt är ”Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”.  Då penningtvätt inte är illegalt är det alltså inte ett brott och har då inget straff. Under sådana omständigheter, vad menas med ”åtgärder mot penningtvätt”?

2 – Det är förbjudet för växlingskontor att använda sig av landets banksystem utan att ha särskilt tillstånd. Ändå tillåts sådana företag som struntar i lagen, de registrerar sig själva enkelt och får tillgång till landets banksystem. Läs om experimentet Itoch här: http://stoppapenningtvatt.nu/?page_id=525

3 – Det anställs fler poliser för att stoppa organiserad brottslighet, men ändå är det bara 30 finanspoliser i hela Sverige som jobbar för att stoppa ekonomisk brottslighet.

För att stoppa kriminalitet i Sverige anställdes mellan 2005 och 2011 3325 poliser och ytterligare 5.940.000.000 kronor betalades till polisen. För att få veta mer om antalet finanspoliser, läs ”Tung arbetsbörda för Finanspolisen”: http://stoppapenningtvatt.nu/?p=220

4 – Med tveksamma investeringar i Finanspolisen tillåter vi inte bara kriminella organisationer i Sverige att förse sig själva med pengar, vi blir också inbjudande för kriminella från andra platser i Europa, då de ser möjligheter att komma hit och etablera sina verksamheter här.

Trots alla investeringar som gjorts gav Sveriges polis sina sämsta resultat på 80 år, vilket det pratas om i Ekots lördagsintervju med Fredrik Reinfeldt. Lyssna här.

När samhället inte skär av de kriminellas inkomstkällor utan tillåter dem att tjäna och tvätta pengar, hur ska vi då kunna förväntas vara framgångsrika i kampen mot organiserad brottslighet? När penningtvätt inte är förbjuden och det inte finns något straff för det, och enbart 15 poliser jobbar heltid i hela Sverige för att stoppa ekonomisk brottslighet tvingas vi acceptera att kriminella från andra länder flyttar sin verksamhet hit.

Sverige har tillräckliga problem med organiserad brottslighet , ”en kriminell gängmedlem kostar samhället 23 miljoner kronor på 15 år.” från: http://www.dn.se/ekonomi/skyhoga-kostnader-for-extremismen?fwcc=1&fwcl=1&fwl. Under dessa omständigheter vill vi väl ändå inte bjuda in kriminella från andra länder hit? I nuläget skapar vi ju möjligheter för kriminella att tvätta pengar.

USAs statliga avdelning mot penningtvätt säger i sin rapport från 2012 att intäkterna och transaktioner där penningtvätt misstänks ökade från år 2009 till 2010. Summan av transaktioner där penningtvätt misstänks var 2010 totalt 1,2 miljarder dollar (motsvarande cirka 8,4 miljarder svenska kronor) jämfört med 882,8 miljoner dollar år 2009 (cirka 6,3 miljarder kronor).

5 – Vårt lands antipenningtvättssystem innehåller svagheter, ändå lyssnas det inte på kritik från experter. Vi är människor och saker vi gör kan naturligtvis innehålla fel. Men man borde väl få ifrågasätta  om varför vårt system innehåller fel? Vi undrar varför myndigheter som FI ignorerar kritiken istället för att ta del av den.

6 – I teorin vill vi undvika terrorismfinansiering, men i praktiken tillåter vi ändå hundratals illegala växelkontor över hela Sverige bedriva sin verksamhet utan att någon institution har kontroll över dem. Vilken myndighet borde ha varit i kontakt med ”Itoch” och krävt en licens av företaget för att annars stänga ner det? Ingen myndighet tycks ha tillräcklig auktoritet eller vilja. Itoch och hundratals liknande företag kan fortsätta arbeta.

7 – Vi vill givetvis undvika terroristattacker i Sverige, ändå ges potentiella terrorister möjligheter att enkelt få tillgång till pengar då ingen myndighet bryr sig om den illegala penningtvätten i landet.