Itoch – ett möjligt hot mot Sverige

Itoch är ett företag som registrerades enbart för att visa på brister i det svenska systemet. Experimentet visar att man kan få tillgång till banksystemet och kan tvätta pengar utan att Finansinspektionen ens känner till företagets existens.

Trots en ändring av lagen (2009:62), om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, finns i praktiken faran med penningtvätt och finansiering av terrorism kvar. Detta på grund av luckor i systemet, vilka gör att samhället misslyckas att identifiera hot. För att visa hur landets antipenningtvättssystem delvis misslyckats registrerades växlingskontoret Itoch i juni 2010, sjutton månader efter att lag 2009:62 antagits i Sveriges riksdag.

Itochs registreringsbevis.

Registreringen hos Bolagsverket öppnade dörren till banksystemet.

En myndighet vet, inte den andra

Itoch registrerade avsiktligt dess aktivitet som växlingskontor hos Bolagsverket, där ansökningar om nya företag behandlas. Det kom att visa sig att även med en tydlig deklaration kan inte systemet göra något mot ett olydigt företag. Registreringen gick igenom och Itoch fick tillgång till det svenska banksystemet och öppnade tre konton i tre valutor: svenska kronor, euro, och amerikanska dollar.

Det gick utan vare sig tillstånd eller registrering hos Finansinspektionen (FI). Egentligen ska ett växelkontor registrera sig hos FI. Men det ska innehavaren själv göra – Bolagsverket kontaktar inte FI, även om det rör sig om ett uttalat växelkontor. På det sättet fick Itoch tillgång till banksystemet och undkom FI:s inblandning, trots att myndighetstillstånd är kärnan i kontrollen av penningöverföring. Enligt lagen ska bara finansiella aktörer få tillstånd, så att myndigheterna ska kunna kontrollera dem och skydda samhället från penningtvätt och terrorfinansiering.

Hur kunde Itoch registrera sig själv? Kort sagt genom att systemet tillåter det. Itoch är resultatet av ett antipenningtvättssystem som på vissa punkter misslyckats. Företaget har fritt fram att missbruka gapet mellan olika myndigheter och kan registrera sig själv och få tillgång till banksystemet. Det med lagstiftarnas goda minne.

Möjliga hot

Itoch kan tvätta pengar och finansiera i princip vilken grov brottslig verksamhet som helst. Värst är kanske terrorism. Och det kan gå till så här:

• Itoch kan ta emot kontanter från vem som helst och föra över kontanter till nära nog vem som helst, samt tvätta pengar.

• Med hjälp av Itoch kan personer, inom några timmar, sända pengar var som helst, exempelvis Afrika eller Mellan östern, till Sverige. Detta utan att avsändarens eller mottagarens identitet är kända och utan att någon svensk myndighet har kontroll över penningöverföringarna.

• Itoch ger inte bara möjlighet för folk som jobbar svart att undkomma skatt, utan undviker även själva att betala skatt för ett lukrativt arbete.

• Itoch kan hjälpa vem som helst att skicka pengar till skatteparadis genom Sveriges banksystem eller Hawala-systemet.

Att lära av Itoch

Itoch gör inget av det här. Men det skulle kunna. Det är bara ett exempel på ett växlingskontor, men det visar svagheterna i Sveriges finansiella system i praktiken, ett system som låter hundratals växlingskontor som Itoch att vara verksamma i samhället vilket kan hota både ekonomi och säkerhet.

Itochs ägare beskrev hur registreringen gick till och bristerna i systemet för Finansinspektionen, Säpo, Ekobrottsmyndigheten, Näringsdepartementet och Justitiedepartementet i november 2010, med hjälp av analyser och diagram.

Den nya antipenningtvättslagen från 2009 försökte avsluta den tidigare eran då vem som helst kunde starta ett växlingskontor och utan samhällets kontroll få tillgång till landets banksystem. Men experimentet med Itoch visar att myndigheternas förmåga i praktiken är den samma som innan lagändringen. Och det var en situation som enligt svenska politiker var farlig för samhället.

Itoch finns fortfarande kvar och kan använda sina konton när som helst.