Samma problem, olika agerande

Problemen som senaten i Kanada nu har observerat är nästan skumt lika de i Sverige. Men där kräver nu politiker åtgärder, att lagen ändras och att myndigheternas arbete kan utvärderas. I Sverige är politikerna betydligt mer tysta. Antingen känner man inte till problemen, eller så struntar man i dem.

Ett problem är att myndigheterna som tillsammans ska stoppa penningtvätten i Kanada inte samarbetar. Det är ett av de mer markanta problemen i Sverige. Den ena handen vet inte alls vad den andra gör. Stoppa Penningtvätt har tidigare visat hur enkelt det är att starta ett företag i den finansiella sektorn i Sverige, helt utan att övervakande myndigheter som Finansinspektionen vet om det. Det enda man behöver göra är att registrera företaget hos Bolagsverket. Men Bolagsverket berättar inte för Finansinspektionen att ett företag, med tillgång till hela bankväsendet och som kan tvätta pengar både här och internationellt, har startat. Enligt en anställd på Bolagsverket ”har man pratat” om att införa en sådan rutin under lång tid. Men inget händer. Trots att man känner till ett tydligt problem görs inget.

Annan kritik i Kanada gäller bristen på information som visar hur effektivt systemet mot penningtvätt är. Det gäller i högsta grad Sverige också. Eftersom polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och andra myndigheter inte återkopplar till varandra  vet ingen hur mycket av Finanspolisens underrättelsearbete som leder till åtal, för att inte tala om fällande domar. I Kanada har alltså senaten, i politikens översta skikt, insett problemen och kommittén som granskat frågan kräver ändring. I Sverige har inget gjorts.

På det hela taget menar kommittén i senaten att det finns flera hål i lagen som gör att terrorister kan tvätta pengar och finansiera sina projekt, något som måste åtgärdas. Man har gjort intervjuer, betänkt problemet och dragit slutsatser om förändringar. Varför i hela fridens namn kräver man inte det i Sverige? Är det för att vi inte är granne med USA? Räcker det inte att vi är granne med Norge, där terroristen Anders Behring Breivik tog 77 liv i ett dåd finansierat av tvättade pengar?