Blogg: Fallen är slående lika

Inspelningen av olagliga penningöverföringar och penningtvätt i Indien och Sverige är slående lika, men det finns en skillnad: I Indien går myndigheterna vidare med fallen.

Filmen visar hur växlingskontor medvetet undviker att följa lagen.

Fristående iranska journalisterna fångade växelkontor på film med dold kamera.

Vi har tidigare uppmärksammat några filmer på Youtube med namnet ”Plundring av samhället” som en grupp med namnet ”De fristående iranska journalisterna” delgav oss. Filmerna visar företag utan tillstånd, företag som inte granskar personuppgifterna, som tar emot stora summor kontanter, som hjälper till och ger tips om hur kunden bäst tvättar pengar. Det är inga stora skillnader i tillvägagångssättet mellan Sverige och Indien, penningtvätt är likadant överallt.

[pullquote]Varför går inte Sverige vidare med ärenden som är fångade på film?[/pullquote]Varför går inte Sverige vidare med ärenden som är fångade på film? Varför täpps inte luckorna till när man vet att de finns där? Visserligen visar den svenska filmen bara mindre företag, men det betyder inte att transaktionsmängden är liten. Vi kan bara konstatera att penningtvätt inte prioriteras särskilt högt, trots EU-beslut.

Anna Dressler, projektledare Stoppa Penningtvätt